Stipendieregn kan vänta Vännäsborna

1:31 min

I Vännäs vill kommunen upplösa gamla stiftelser och fonder som inte delat ut några stipendier på många år, för att avkastningen varit för låg eller reglerna otidsenliga.

Pengar som har skänkts eller testamenterats för att delas ut till Vännäsbor kommer nu kanske att nå sina tänkta mottagare. Kommunfullmäktige vill upplösa några stiftelser som kommunen förvaltar. Det handlar om minnesfonder och fonder för kultur, miljö, jordbruk, skola och en social fond. Stiftelser och fonder som inte delat ut några stipendier på många år.

Avkastningen är för låg för att det ska bli några pengar att tala om för de flesta av de nio stiftelser som Vännäs kommun vill upplösa. Ofta har nämligen stiftelser och fonder av den här typen som regel att det är bara avkastningen, dvs värdeökningen eller räntan, på kapitalet som ska delas ut. Kapitalet ska stå kvar år efter år.

KA Johansson var kommunpolitiker i Vännäs och till hans minne ska unga människor kunna söka stipendie för att kunna fördjupa sig i samhällsfrågor. KA Johanssons minnesfond bildades 1960, och har 47.000 kronor i kapital. Men bara 119 kronor i utdelningsbart belopp.

Otidsenliga regler är i andra fall orsaken till att några pengar inte kunnat delas ut. Som att barn, sjuka eller gamla ska få hjälp med sådant som stat eller kommun inte står för. Men idag finns det ett annat samhälleligt stöd än det fanns när reglerna skrevs.

I veckan tog Vännäs kommunfullmäktige beslutet att ansöka hos länsstyrelse att få upplösa stiftelser. Om kommunen får tillåtelse till det kommer man sedan att kunna använda kapitalet för att fullfölja stiftelsens syfte och utlysa stipendier så länge kapital och avkastning räcker.

Ett livs besparingar blev en donation till Vännäs unga som nu blivit en färdig ny stiftelse med en grundplåt på nio miljoner. Det är pensionerade järnvägsarbetaren Östen Berglund som skänker frukten av sina aktieplaceringar. Avkastningen från ungdomsstiftelsen ska delas ut som stipendier varje år.