Skolan

Roligare skola ger bättre resultat

1:36 min

Om de dåliga skolresultaten i landet ska förbättras måste lärarna få högre lön och kraven på eleverna höjas. Det menar OECD som granskat den svenska skolan.

Troy Davis går gymnasiet på Wargentinsskolan i Östersund. Han tycker att skolan för det mesta är ganska rolig, men vissa ämnen är svåra för lärarna att göra intressanta, menar han.

– Det är ju svårt att göra någonting tråkigt kul, men man kan ju alltid försöka! Historia och samhälle är intressant och matte är kul, men sen är det svårt med grammatik - och att läsa och skriva nationella prov är ju inte alltid så kul.

I den senaste Pisaundersökningen av skolresultaten, som genomfördes 2012, presterade de svenska eleverna sämre i matte, naturvetenskap och läsning, jämfört med mätningen innan, 2009.

Här i länet varierar skolresultaten kraftigt mellan olika kommuner. I slutet av förra läsåret klarade 84 procent av alla elever som slutade nian i Östersunds kommun kunskapskraven i alla ämnen. I Ragunda klarade bara 64 procent samma sak.

Om fler elever ska klara kraven i skolan måste undervisningen bli mer intressant. Det säger Karin Flodin som är tillförordnad chef för barn och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun.

– Varje lärare behöver jobba med sin undervisning för att förbättra den och fånga eleverna. Det har vi sett i enkäter att eleverna ibland kan uppleva att undervisningen inte är den roligaste alla gånger, eller den mest spännande.

Josefin Blom som snart tar studenten håller med Karin Flodin.

– Det blir ju roligare om man har roliga lärare, så det tror jag på.

Finns det någon lärare som du tycker är bra?

– Min morsa. Hon är väldigt varierad och hittar på grejer. Hon är inte rädd för att prova, typ.

Josefins kompis Linnea Eckerdal tror att hon hade presterat bättre i skolan och fått bättre resultat på proven om kraven i skolan var högre.

– Ja, det hade jag. Och om jag hade press på mig att lämna in i tid. Nu om man inte gör det så gör det ingenting.