BORÅS

Kritiserade coacher kan få jobb på AF

1:37 min

Efter hård kritik lägger Arbetsförmedlingen ned de privata etableringslotsarna för nyanlända. Myndigheten ska sköta uppgiften själv, men lotsarna kan få fortsätta - nu i AF:s regi.

P4 Sjuhärad har i veckan granskat företaget Hareri från Borås. Företaget har jobbat med så kallade etableringslotsar åt Arbetsförmedlingen. Tanken med lotsarna är att de ska hjälpa de nyanlända in i samhället och till jobb.

Systemet har kantats av kritik. I februari i år beslutade Arbetsförmedlingen att lägga ned hela systemet, detta sedan det bland annat kommit fram att lotsföretag ägnat sig åt organiserad brottslighet med människosmuggling och försök att rekrytera nyanlända till terrororganisationen IS.

Fram till sommaren ska alla kontrakt med de privata aktörerna vara avvecklade. Efter det tar Arbetsförmedlingen själva över lotsningen istället.

– Vi hoppas att den här spetsen mot näringslivet, att det blir mer arbetsinriktat, alltså mer fokus på jobb och praktik. Vi på Arbetsförmedlingen har ju ett upparbetat samarbete med näringslivet, kommenterar Per-Åke Persson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen i Borås, förändringen.

Att Arbetsförmedlingen nu tar över innebär nyrekrytering. Kontoret i Sjuhärad kommer att anställa ett tiotal personer.

Men även om systemet med lotsföretag avvecklats är det inte omöjligt att de som har jobbat som lotsar fortsätter, fast nu som anställda åt Arbetsförmedlingen. Flera av dem har redan sökt, enligt Per-Åke Persson på Arbetsförmedlingen i Borås.

– De har ju en erfarenhet av detta, säger han.