Nytt bolag med Norrporten

Länsförsäkringsbolagen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Gävleborg bildar tillsammans med Norrporten ett nytt fastighetsbolag. Bolaget kommer att när det startar första juli att ha fastigheter för 2 miljarder kronor. Det är inte samtliga Norrportens hus som berörs. Norrporten kommer att gå in med ungefär en tiondel av sitt bestånd i det nya bolaget. Vad det nya bolaget ska heta är inte klart.