Framtiden ljusnar för Hundskolan

För Hundskolan i Sollefteå ser den värsta krisen ut att lösa sig. Skolan kommer att leva vidare i samma omfattning som tidigare. Den bedömningen gör idag Tjia Torpe ordförande i Hundskolan efter förmiddagens överläggningar med bl.a. näringsdepartmentet och UD. Regeringen lovade vid mötet i Stockholm att garantera hundskolans framtid både på kort och lång sikt. På lång sikt kommer dom att hjälpa genom att göra fler beställningar på rehabiliteringshundar och sökhundar från Sollefteå.