Nystartsjobben ökar kraftigt i taxibranschen

2:17 min

Förra året beviljades nystartsbidrag till nästan 2 500 personer för att börja jobba som taxichaufförer, visar siffror som Arbetsmedlingen tagit fram till Ekot. Och vissa åkerier bygger sin verksamhet helt på bidragen.

Grafik: Så många taxiförare har fått nystartsbidrag

– Ska man konkurrera och ha en fri avreglerad marknad så ska man konkurrera på lika villkor. Så är det ju inte om vissa bolag har bidragspengar och andra inte har det. Dessutom leder det till att antalet taxiförare ökar lavinartat och det gör att intäkterna går ned per taxibil, säger Sten-Åke Rydén som kör för Taxi Stockholm.

Om man har varit arbetslös en längre tid eller är ny i Sverige kan man få nystartsjobb. Det innebär att arbetsgivaren får ekonomisk ersättning för anställningen.

Förra året beviljades 2 435 personer nystartsbidrag för att börja jobba som taxichaufförer, och kurvan har ökat kraftigt senaste åren. År 2009 var siffran 420.

Sedan 2007, då det blev möjligt att få nystartsjobb i taxibranschen, har över 10 000 nya förare fått stödet. Vilket kan jämföras med att det fanns totalt knappt 16 500 taxibilar i Sverige förra året.

I Ekots granskning av taxibranschen stöter vi på flera åkerier som helt bygger sin verksamhet på nystartsbidrag. Efter att Arbetsförmedlingen har fått signaler från taxibranschen om snedvriden konkurrens och problem med fusk, specialgranskar man just nu nystartsjobben inom taxibranschen.

– Vi är medvetna om att det finns risker, att det förekommer oegentligheter och att det förekommer risk för snedvridande av konkurrens. Därför genomför vi den här granskningen, för att hitta sätt hur vi kan förbättra vårt kontrollsystem, säger Jeanette Azinovic som är chef på enheten tjänster och program, på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Arbetsförmedlingens nationella granskning kan leda till att man gör tätare kontroller i framtiden och att det införs riktlinjer för att till exempel begränsa hur många anställda man kan ha med bidraget.

– Vi överväger att se över hur många nystartsjobbsanställda man kan ha i relation till ordinarie antal anställda, men det är väldigt svårt att sätta en exakt siffra på det där. Det måste kopplas lite till vilken bransch, vilka förutsättningar för individen, hur långt ifrån arbetsmarkanden man har varit och faktiskt hur många får jobb efter nystartsjobbsanställningen, säger Jeanette Azinovic.

Hur många får jobb efter nystartsjobbsanställningen inom taxibranschen?

– Inom taxibranschen ser vi att det är drygt 40 procent av dom som har nystartsjobb som fortfarande har jobb 90 dagar efter avslutat program, säger Jeanette Azinovic, på Arbetsförmedlingens huvudkontor.