Miljonprogrammet lockar privata bolag

1:56 min

Det har blivit allt vanligare att privata bolag köper fastigheter i miljonprogrammet, även börsnoterade. Bostadsbrist och låga räntor är två faktorer som ökat intresset.

– Vi ser att det finns ett stort behov av bostäder, så vi har inga vakanser, och vi har väldigt goda intäkter i form av hyran, när man dessutom kan renovera och med hyresgästföreningens goda minne höja hyran får man ännu bättre avkastning, säger Ulf Nilsson vd för börsnoterade D Carnegie.

Så sent som för några veckor sedan köpte D Carnegie tre hyreshus till i södra Stockholm, totalt drygt 1 000 lägenheter.

Victoria Park är ett annat börsbolag som köper hyreshus i miljonprogramsområden.

Även flera pensionsbolag har köper numera hyreshus, exempelvis äger ju AMF och statliga fjärde AP-fonden tillsammans bolaget Rikshem, som har på några år gått från 5 000 till ungefär 20 000 lägenheter.

Tomas Ernhagen är chefsekonom på branschorganisationen Fastighetsägarna. Någon kartläggning av privata bolags köp i miljonprogrammet har de inte gjort, men ett ökat intresse märks av.

– Ja, det finns ett generellt intresse för att köpa bostäder, eftersom det är svårt att få avkastning på trygga säkra investeringar, statsobligationer ger ju ingen avkastning alls. Bostäder blir ju då ett intressant alternativ för många, det ger en relativt låg avkastning och i storstadsoråden är det en ganska trygg och säker placering, eftersom många vill bo där, säger Tomas Ernhagen.

Ulf Nilsson på D Carnegie menar också att miljonprogrammets renoveringsbehov är överkomligt.

– Många har varit lite rädda för den här typen av äldre fastigheter, och tror att det finns en teknisk skuld, att man måste göra något radikalt omgående, men kan man renovera successivt blir det inte lika ansträngande. Ett lägre ränteläge ger ju självklart också bättre marginal, man får mer pengar över att renovera för, säger Ulf Nilsson.