Mikroplaster i Östersjön förändrar fiskars beteende

1:57 min

Gädd- och abborryngel som exponeras för mikroskopiskt små plastpartiklar - som det finns mängder av i Östersjön - förändrar beteende och blir lättare uppätna av rovfiskar.

Marinbiologen Oona Lönnstedt från Uppsala universitet leder forskningsprojektet som bedrivs vid Campus Gotlands forskningsstation i Ar på norra Gotland. I ett antal akvarier förvarar hon sina studieobjekt: gädd- och abborryngel, två arter som minskat kraftigt längs Östersjöns kuster. Efter att ha utsatt ynglen för olika koncentrationer av mikroplaster studerar hon hur de beter sig.

– Det ser inte så bra ut. De här mikroplasterna är giftiga, så de påverkar fiskens nervcentrum och deras beteende väldigt negativt. Vilket är ett stort problem och kan förklara, till en liten del i alla fall, varför vi har mindre och mindre överlevnad bland just de här kustlevande fiskarterna.

Mikroplasterna i våra hav kommer bland annat från fleecekläder, hygienprodukter och inte minst plastskräp som bryts ner. I Östersjön är koncentrationerna höga - och plasten tas upp av fiskarna.

– Deras doftsinne påverkas och de kan inte svara riktigt på rovdjursdofter längre, så de blir sämre på att hålla sig undan från hot. De gömmer sig inte längre på samma sätt utan blir tagna av rovdjur.

Oona Lönnstedts forskningsprojekt är ännu inte avslutat - men den kunskap som försöken hittills har gett är ny, berättar hon.

– Det är ganska obehagligt att se att det påverkas på det sättet. Det är ingen som riktigt har tänkt på det förut, att mikroplaster faktiskt är giftiga, för det finns ju så sjukt mycket plaster i Östersjön.