Fiskodling

Nej till större fiskodling i Landösjön

Det blir ingen större fiskodling i Landösjön. Miljöprövningsdelegationen i Härnösand säger nej till ägarnas ansökan om att tredubbla produktionen.

Anledningen är att miljön riskerar att påverkas negativt och att ägarna tidigare brutit mot reglerna, vilket innebär att delegationen inte tror att de skulle klara av att sköta en ännu större verksamhet.

I dagsläget odlas 550 ton röding per år i Landösjön men ägarna ville utöka odlingen till 1 500 ton, det här skriver ÖP.