Rotationsarbete ska utredas

Kravet från verksamhetscheferna på Centrallasarettet i Växjö om att politikerna ska ta itu med problemen kring rotationstjänstgöringen har givit resultat.
Trots dålig ekonomi vill landstingsstyrelsen satsa två miljoner kronor, på att utreda hur man ska förbättra situationen. Vårdpersonal har tidigare slagit larm om att rotationstjänstgöringen, alltså växlingen mellan dag- och nattarbete, är så påfrestande att många söker sig till andra tjänster.