Skolpolitikern bemöter hårda kritiken mot fritids

4:53 min

Vicki Skure-Eriksson (C) är ordförande i grundskolenämnden i Västerås. Trots sin ledande position känner hon bara igen delar av kritiken från Kommunals ombudsman Jonathan Söderberg.

I en intervju på måndagen sa Jonathan Söderberg bland annat att det är "helt sjukt" att personal måste gå med hörselskydd och att barngrupperna på fritidshemmen i Västerås har svällt från 17,8 barn för 25 år sedan till 40,1 barn i dag.

– Jag tror inte politiken riktigt har förstått hur viktigt fritids är, sa han.

Det dementerar Vicki-Skure Eriksson (C).

– Jomen det har vi nog gjort, törs jag lova, och det är naturligtvis alarmerande, de synpunkter som han framför här, säger hon.

Skure-Eriksson vill samtidigt framhäva att "det också finns positiva exempel där man kommit tillrätta med höga ljudnivåer och stora grupper med ett annat sätt att jobba".

Men det Jonathan Söderberg beskriver här är ju en oerhörd ökning av antalet barn. Vad gör du och de andra skolpolitikerna åt det?

– Det är ju en ökning, och så ser det ut i landet som helhet och det är naturligtvis inte bra.

– Det som har betydelse är hur man jobbar med barngrupper, hur man kan dela upp dem så att inte en hel stor barngrupp vistas inne samtidigt. Att man lyckas skapa den här lugna vrån på de olika skolorna, fortsätter sedan Vicki-Skure Eriksson.

Men vad kan du och de andra skolpolitikerna göra?

– Vi ser hela tiden över ersättningsmodellen, hur mycket pengar per barn som fritidshemmen får, säger Skure-Eriksson.

Återigen vill hon lägga största ansvaret för kvalitén på fritids på skolan:

– Det som vi ser också i den här kartläggningen är att det som har störst betydelse är rektors engagemang; att man också ser fritidshemmen som en viktig verksamhet.

Kommunalombudsmannen Jonathan Söderberg sa i gårdagens intervju att det är mycket vanligt att arbetslösa utan någon som helst kunskap om barn sätts in på fritids, som en arbetsmarknadsåtgärd och personallösning i ett, och att det inte fungerar.

– Att det skulle vara så utbrett är inget som jag känner igen, säger Vicki Skure-Eriksson (C).