Personalmatsalen gapar tom men landstingsstyrelsen oense om driften

1:46 min

Personalmatsalen Höjdpunkten på Västerås sjukhus går back. Under de senare åren har den kostat Landstinget och skattebetalarna 3,1 miljoner kronor.

Den landstingsdrivna personalmatsalen går med stort underskott. Antalet restauranggäster är inte tillräckligt för att kunna bära kostnaderna. De flesta av Landstingets 4000 anställda väljer att äta mat på andra håll.

Maria Dellham, moderat oppositionsråd i Landstinget är upprörd över underskottet och tycker att man ska låta andra få chansen att driva restaurangen.

– Jag tycker man ska ge sig ut på bred mark och undersöka om det finns andra aktörer som är intresserade. Tidigare undersökningar har varit bristfälliga. Jag vet att det finns intresserade.

– Vi har undersökt saken två gånger de senaste fem åren och det finns ingen som ser att den går att driva med vinst, säger Tommy Levinsson socialdemokratisk ledamot i landstingsstyrelsen och kostnämnden ordförande.

Däremot är både Maria Dellham och Tommy Levinsson överrens om att personalmatsalen ska vara kvar. Trots att det bara serveras cirka 150 portioner mat per dag i restaurangen.

– Det är viktigt för personalen att matsalen finns som ett alternativ men den kan lika gärna drivas av någon annan än Landstinget, säger Maria Dellham.

– Vi tycker att Höjdpunkten ska finnas kvar men vi ska utnyttja den bättre genom att använda den även till konferens och möteslokaler. Men vi kommer inte få något nollresultat på den som enskild enhet, säger Tommy Levinsson.

P4 Västmanland har också pratat med anställd personal på Västerås sjukhus som ger en samlad bild av personalmatsalen.

'Det är för långt till matsalen från avdelningarna och lunchtiden är knapp. Många av oss har bara en halvtimmes lunch. Det är lite för dyrt, men maten är ofta god'.

Jenny Rask
nyheterna.vstm@sverigesradio.se