Myndighetsutövning kan påverka handläggare starkt

1:13 min

Håkan Hansi, regionchef på Migrationsverket vill bara tala i allmänna termer om hur personal påverkas av att personer de har ansvar för skadar sig själva.

I måndags tände en kvinna eld på sig själv inne på Sunderby sjukhus. Hon togs snabbt om hand av besökare på sjukhuset och av sjukhuspersonal, men fick allvarliga brännskador.

Kvinnan vårdas nu på Akademiska sjukhusets brännskadeavdelning i Uppsala.

Eftersom alla ärenden är sekretessbelagda vill Migrationsverket varken bekräfta eller dementera uppgifterna om att kvinnan, som tände eld på sig själv på Sunderbyns sjukhus, skulle ha reagerat på ett asylärende som fått avslag.