Unga accepterar svartjobb

Många av ungdomarna i Sundsvall tycker att det är okej med svartjobb. I en undersökning som Riksskatteverket har gjort svarade trettio procent av Sundsvallsungdomarna att det är okej att jobba svart om man har möjlighet till det. Bland ungdomarna i hela Sverige är det 25 procent som tycker att det är acceptabelt med svartjobb. Totalt har RSV ställt frågor till 2 000 ungdomar mellan 16 och 20 år. Undersökningen är som ett underlag inför Riksskatteverkets informationskampanj riktad till Ungdomar om varför man ska betala skatt. Svartjobb kostar samhället omkring 50 miljarder kr i utebliven skatt varje år.