Studie: Ökade sjukskrivningskostnader gav inga tydliga effekter

1:59 min

Tidigare hade arbetsgivaren ett större ekonomiskt ansvar när en anställd blev sjukskriven, ett så kallat medfinansieringsansvar. Reformen avskaffades av Alliansen men den nuvarande regeringen utesluter inte att arbetsgivaren återigen ska vara med och betala mer vid en sjukskrivning. Men enligt en ny studie hade inte reformen någon tydlig effekt på sjukskrivningarna.

– Vi har studerat medfinansieringsreformen på sjukskrivningslängd. Och vi finner ingen nämnvärd förändring i samband med att kostnaderna för arbetsgivaren ökade, säger Daniel Hallberg, projektledare för studien.

2005 införde den dåvarande socialdemokratiska regeringen ett medfinansieringsansvar för arbetsgivaren. Det innebar att arbetsgivaren betalade en särskild sjukförsäkringsavgift för de anställda som fick sjukpenning på heltid.

Arbetsgivarna fick då betala 15 procent av den anställdas sjukpenning under den tid som personen var sjukskriven på heltid. Men Alliansregeringen avskaffade senare reformen och i dag betalar arbetsgivaren sjuklön de fjorton första dagarna en anställd är sjukskriven, karensdagen undantagen.

– Syftet med reformen var att få folk på heltidssjukskrivning att övergå till deltidssjukskrivning eller avsluta sjukskrivningen helt. Eller övergå till rehabiliteringspenning helt enkelt. Det var helt enkelt att försöka minska heltidssjukskrivningen, säger Daniel Hallberg.

Regeringen har inte uteslutit att införa reformen igen. Men en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen visar att de ökade sjukskrivningskostnaderna för arbetsgivaren inte gav någon nämnvärd effekt på sjukskrivningarnas längd.

Dock går några förändringar att se. Fler sjukskrivna fick rehabilitering i samband med reformen. Det går även att se att sjukskrivning på deltid i lägre utsträckning övergick till sjukskrivning på heltid, vilket är i linje med vad man ville uppnå med reformen.

Men Daniel Hallberg tycker att resultaten från studien bör tolkas försiktigt.

– Den här reformen är svår att analysera. Det skedde samtida reformer tidigare reformen som kan ha påverkat som kan ha påverkat resultaten och under perioden ser vi en trendmässig nedgång av sjukskrivningstalen.

– Och reformen är införd på ett sånt vis att det finns inte riktigt någon jämförelsegrupp att jämföra med som är opåverkad av reformen. Våra resultat ska tolkas med lite försiktighet, säger Daniel Hallberg.