900 statliga jobb försvann från Strängnäs på tio år

I Sörmland har de statliga jobben minskat på många håll de senaste tio åren, rapporterar SVT.

Strängnäs har tappat drygt 900 statliga jobb mellan 2004 och 2013. Det är en minskning med 68 procent.

I Eskilstuna har de statliga jobben ökat något.

I de stora städerna i Sverige har de statliga jobben har blivit fler. Samtidigt har vart femte statligt jobb försvunnit i landets glesbygdskommuner.