Skåne

Hundratals sjuksköterskor saknas i sommar

4:45 min

Fortfarande saknas det runt 200 sjuksköterskor till den skånska vården i sommar, och det kommer att vara 120 vårdplatser färre öppna i sommar jämfört med förra sommaren. Och enligt Vårdförbundet Skåne är siffrorna dystrare än så.

När förra sommaren startade saknades 175 sjuksköterskor, så enligt regionledningen är situationen i år ganska lik, meddelade man på en presskonferens tidigare i dag.

Förlossningsvården, som har varit i fokus en del tidigare somrar, ska inte vara några problem i år och inte heller intensivvården eller primärvården.

Däremot finns det några enheter som man är orolig för, som regiondirektör Jonas Rastad uttryckte det. Det handlar om akutmottagningarna i Ystad och Lund, där bemanningen är otillfredsställande, och på ett antal medicinkliniker är det sämre än förra sommaren. Och det handlar om klinikerna i Ystad, Lund, Trelleborg och Helsingborg. Även inom allmänpsykiatrin i Lund är läget sämre.

På övriga avdelningar ska det vara tillfredsställande bemanning.

– Det innebär inte att vi har all den personal som vi behöver på de enheterna, men vi tycker att det är ungefär motsvarande som tidigare år, säger regiondirektör Jonas Rastad.

Men hur ser det ut om ni jämför med förra sommaren?

– Den stora skillnaden är att vi har en baslinje, där vi går in i sommaren med färre vårdplatser öppna än i fjol, och det innebär naturligtvis att situationen är tuffare från början.

I sommar kommer antalet vårdplatser att minskas med drygt 400, och det är en lite mindre neddragning än förra sommaren. Men i och med att det är 200 vårdplatser färre öppna i år än förra året på grund av sjuksköterskebristen, så blir antalet vårdplatser i Skåne i sommar ändå 120 färre än förra sommaren.

Men Vårdförbundet i Skåne är rädd för att situationen är ännu sämre än vad regionledningen i dag gav uttryck för.

– Vi tror att siffrorna på att det fattas 200 inför sommaren bygger på en prognos. I våra siffror saknas 160 enbart på SUS. Och då har vi ytterligare sju sjukhus och hela psykiatrin, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

För att klara vården med färre vårdplatser kommer alla sjukhus i Skåne att hjälpas åt.

Det finns även ett samarbete med Södra sjukvårdsregionen och Region Hovedstaden i Danmark, om det blir akut. Patienter måste även kunna skrivas ut under helgerna för att frigöra vårdplatser.

Livshotande och akuta tillstånd och vård i livets slutskede kommer att prioriteras. Enligt Jonas Rastad får patienterna räkna med längre väntetider på akuten.

Regiondirektören sa under presskonferensen att problemen vad det gäller sjuksköterskor är att omsättningen är hög. Trots att regionen har 380 fler anställda sjuksköterskor i dag än förra året, kan inte lika många vårdplatser hållas öppna. Det beror enligt Jonas Rastad på att många saknar erfarenhet, stannar kort tid på jobbet och att många går bredvid.