Klimat

Tidigare lövsprickning i norr visar på ändrat klimat

Björkarnas lövsprickning har hunnit 70-80 mil längre norrut i landet i år än vad som var normalt vid Valborg för hundra år sedan.

Det är ett av resultaten från Vårkollen, Sveriges Lantbruksuniversitetets satsning på att kartlägga hur långt våren har kommit på olika platser i landet.

Vårkollen bygger på observationen från frivilliga och nästan 4 000 observationer av tussilago, blåsippor, vitsippor, sälg, björkar och hägg rapporterades in under Valborgshelgen.

Vårkollen är tänkt att bli en årligt återkommande undersökning av hur långt våren kommit i landet, så att man kan se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringarna.