Byggutrustning stals vid inbrott

Flera företag har blivit av med bland annat verktyg vid ett inbrott på Pettersberg i Västerås.

Stölden skedde på en byggarbetsplats, och gods till höga värden försvann från containrar där utrustningen förvarades.