Lantbrukare anmäls av länsstyrelsen

Länsstyrelsen har anmält en lantbrukare för misstänkt djurplågeri. Bland annat ska han ha misskött djuren och gömt döda kvigor på gården vid en kontroll.

Lantbrukaren har enligt anmälan bland annat haft en halt och mager kalv, gödselförorenade djur, smutsiga liggytor och en kviga betäckt i för tidig ålder.

Två döda kvigor hittades också på gården vid en kontroll. Den ena var övertäckt med balplast och spånskivor, den andra låg nedanför en slänt. De var fortfarande varma och blod bubblade ur näsborrarna vid kontrollen.

Slakten ska inte ha gått rätt till och även en av de döda kvigorna ska ha varit betäckt i för tidig ålder.