Lycksele

Nytt försök att öppna guldgruva

1:30 min

Guldgruvan i Fäboliden som många trodde var uträknad kan komma att starta till sist. Närmsta grannen, Dragon Mining i Pauträsk, tänker ta över Fäbolidenprojektet från Lappland Goldminers konkursbo.

Det blir inte ett jätteprojekt på direkten, berättar platschefen i Svartliden Josh Stewart. Planen är att börja bryta i Fäboliden och anrika malmen i det befintliga anrikningsverket i Svartliden. Dragon Mining tror att det smartaste är att börja i liten skala och successivt öka produktionen. Det är bättre att investera i takt med att bolaget tjänar egna pengar. Vi har inte resurser att ta stora lån, säger Josh Stewart.

Fäboliden ägs fortfarande av Lappland Goldminers konkursbo men ett köpeavtal med Dragon Mining är klart. Köpet innehåller ett villkor för att avslutas och det är att Mark- och Miljödomstolen förlänger tillståndet att starta gruvbrytningen eftersom det gamla tillståndet har gått ut.

Lappland Goldminers undersökning av fyndigheten visade att den är stor men att guldhalterna är låga. Det är en utmaning med de låga guldhalterna, säger Josh Stewart men samtidigt har bolaget börjat köra halvt anrikad guldmalm från sina gruvor i Finland som anrikas vidare i Svartlidenverket. Det och Fäboliden ska tillsammans ge tillräcklig lönsamhet. Alternativet är att Dragon Mining försvinner från Sverige och det vill bolaget inte, enligt Josh Stewart.

Om Fäbolidengruvan startar är det en personalintensiv verksamhet. Josh Stewart bedömer att det kan bli lika många jobb som när Svartlidengruvan var i full drift. Då jobbade 130 heltidsanställda med dagbrott, underjord, och prospekteringsarbete och idag är det nere på 40 i anrikningsverket. Upp till 90 nya jobb kan det bli med alla arbetsuppgifter som tillkommer i ett dagbrott i Fäboliden och med anrikning i Svartliden.