Mälarting: Tågproblematiken påverkar Sörmland negativt

4:51 min

Regionen Mälardalen växer så det knakar, men hänger infrastrukturen med?

En fråga som diskuteras mycket just nu är hur det fungerar att arbetspendla. Hur upplever du att det är att vara pendlare i Sörmland?

I dag startar Mälartinget som är en årlig konferens för makthavarna i fem län, där kommunpolitiker, landstingsrepresentanter och regionpolitiker samlas för att diskutera utvecklingen av Mälardalen, men också de problem vi står inför som region.

Mälartinget pågår i två dagar, 7-8 maj, där första dagen är en diskussionsdag med workshops för att skapa samsyn i olika frågor. En viktig fråga för Sörmland är infrastruktur och hur landsbygden samverkar med storstaden.

– Det handlar mycket om modernisering, men den kommer inte utan problem. Landsbygden hamnar lätt i bakvattnet vad gäller service och tillgång till kommunikationer. Om vi tittar på Eskilstuna så är vi en stor vinnare i urbaniseringen, vi växer väldigt just nu. Men vi måste också kunna knyta samman storstäderna på ett effektivt sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson.

– Man har sitt hem på en plats, men sen arbetar man någon annanstans, om tågen inte fungerar så havererar hela utvecklingstanken, säger han.