Miljöpsykolog: Ödsliga skolgårdar är farliga för barnen

4:53 min

Eleverna på Ungärde skola i Lima är missnöjda med sin skolgård som består av en stor asfaltsplan med nästan inga redskap eller lekmöjligheter. Och ödsliga, tomma skolgårdar är till och med farliga för barnen, det menar Fredrika Mårtensson som är miljöpsykolog och forskare vid SLU i Alnarp.

– Vi är så vana att se de där tomma, ödsliga skolgårdarna, för det har funnits många sådana. Och som killen säger, det finns ingen anledning att gå ut, och det är väldigt riskabelt när miljön är så dålig att barnen inte ens går ut. Så den passivitet som de här ödsliga skolgårdarna ger direkt farlig för barnen, säger Fredrika Mårtensson.

Varför är det så viktigt med gröna skolgårdar?

– Jag förutom den allmänna trivseln så finns det fysiologiska och biologiska konsekvenser, man ser att gröna miljöer får barnen att lättare koncentrera sig.