Så transporteras kärnbränsle säkrast - stor övning

2:23 min

I dag genomfördes en stor övning på m/s Sigrid. En övning där den svenska förmågan för att hantera ett angrepp mot en kärnbränsletransport testas.

– För lite mer än ett år sedan fick Sverige en förfrågan av internationella atomenergiorganet i Wien om man ville hjälpa till att ta fram en övningshandbok, säger Christer Sandberg, enhetschef vid strålsäkerhetsmyndigheten 

Det tackade man  jag till.

Strålsäkerhetsmyndighet tillsammans med polisen, kustbevakningen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram två övningar.

Först en seminariedag som innehöll flera olika terroristscenarion och sen den praktiska övningen som genomförs i dag.

Förutom att ta fram handboken är också syftet att öva för Sveriges säkerhet men om det är sannolikt att något sånt här skulle inträffa är inget man räknar på.

– När det gäller antagonistiska övningar så pratar vi inte om sannolikhet, det går inte att beräkna utan det är konsekvensdrivet. Det här är ju då en transport med använt kärnbränsle som transporteras i stora flaskor och de är väldigt säkra, de går inte att ta sig in i. De är väldigt tåliga. Man kan tappa dem, de ska klara eld och djupt vatten, säger Christer Sandberg.

 Och övningen är i full gång.

– Fartyget har blivit angripet. I övningen vet vi också att det är ett antal personer som tagit sig ombord. Det är utgångspunkten och det är den situationen vi håller på att hantera.

 Och Christer Sandberg tycker inte att man ska känna sig rädd att något sånt här ska kunna hända i verkligheten.

 – Det tycker jag inte att man ska göra. De här transporterna är mycket säkra och att de sker till sjöss också, det är ju ett val, det är ett säkert sätt att föra fram de här istället för att transportera använt kärnbränsle på land.