Östergötland

Att leva enklare lockar till kollektivboende

12 min

Intresset för att bo tillsammans i kollektivhus ökar. Professor Eva Sandstedt som själv bor i ett kollektivhus har studerat boendeformen i flera år och en anledning till ökningen är enligt henne bostadsbristen.

Det byggs nya hus i Sverige där man äter tillsammans, har gemensamma utrymmen och faktiskt umgås med sina grannar. I december stod ett nytt kollektivhus färdigt i Malmö och det ska byggas ett nytt i Tyresö i Stockholm. Det finns även planer på att bygga ett kollektivhus på Kortedala torg i Göteborg.

I Linköping finns Stolplyckan, som funnits i över 30 år och som är Sveriges största kollektivhus med 300-400 boende.

Eva Sandstedt som är professor emeritus i sociologi, ssk bostads- och urbansociologi menar att det är något nytt som nu håller på att växa fram i vårt samhälle.

– Det är många som vill bo på ett annorlunda sätt än att bor själv eller i par säger Eva Sandstedt.