Politiska åsikter påverkar Migrationsdomstolarna

3:13 min

De här domstolarna bestämmer om utlänningar får stanna i Sverige eller inte. I domstolarna finns nämndemän som är med och dömer. Nämndemännen är personer som är utvalda av de politiska partierna. Vilket politiskt parti nämndemännen tillhör kan påverka hur de dömer, visar en ny undersökning.

Klicka om du vill läsa mer!

– Sannolikheten är högre när kristdemokrater, miljöpartister eller någon från vänsterpartiet deltar. Men sannolikheten är lägre om någon från Sverigedemokraterna deltar.

Ja, sitter det en kristdemokratisk nämndeman i domstolen så är chansen att få stanna i Sverige lite högre. Men sitter det en sverigedemokratisk nämndeman med och beslutar minskar chansen att få stanna, säger Linna Martén, som har undersökt fler än 15000 domar i olika migrationsdomstolar.

Både lagexperter och nämndemän
En människa som söker asyl för att få stanna i Sverige får först ett besked från myndigheten Migrationsverket. Om myndigheten säger nej, personen får inte stanna, så kan den asylsökande begära att en domstol, Migrationsdomstolen undersöker om det var rätt eller fel att säga nej till hans eller hennes ansökan.

I de här Migrationsdomstolarna är det fyra personer som dömer och avgör om den asylsökande får stanna i Sverige eller inte. En av dem är en som har en lång utbildning om Sveriges lagar.

De tre andra nämndemän. Det betyder att de är vanliga människor som väljs av politiska partier för att vara med i domstolen.

Vilken nämndeman som ska sitta med och döma en viss dag bestäms genom lottdragning. Det är alltså ren slump om det sitter en kristdemokrat eller en sverigedemokrat och beslutar om framtiden för en asylsökande.

Åsikter ska egentligen inte påverka besluten
Egentligen skulle det här inte betyda något eftersom nämndemännen inte får låta sina politiska åsikter påverka hur de dömer. Det är lagen som ska gällla.

Så här säger advokaten Anne Ramberg:
– Domstolar ska tillämpa lagstiftning, grundläggande rättigheter och respektera allas likhet inför lagen.

Men nu visar Linna Marténs undersökning att nämndemännens politiska åsikter kan påverka hur domstolen dömer.

Sivert Holmberg är socialdemokrat och har varit nämndeman i Migrationsdomstolen i Luleå
i många år och han blir bekymrad när han hör om undersökningen:
– Ja då skulle jag bli allvarligt oroad om det är så faktiskt. Om de politiska värderingarna skulle styra, eller åsikter, då blir det ju inte en likhet, så att säga, in för lagen, det gör det inte.

Borde domstolarna ändras?
I våra domstolar sitter alltså människor och dömer, som har valts av de politiska partierna. Det är helt fel menar många människor. De vill att systemet med politiskt valda nämndemän ska tas bort i alla domstolar. Istället borde bara lagexperter med en lång utbildning få döma.

Andra vill behålla nämndemännen. De tycker det räcker med att informera nämndemännen så att de vet mer om lagen.