Fackförbund: Brevbärare känner sig så stressade att de gråter

1:33 min

Brevbärare känner sig så pressade inför att hinna med postutdelningen att de mår dåligt och till och med gråter, berättar Xamuel Gonzalez Westling, som är ställföreträdande ordförande på fackförbundet Seko Post i Gävle.

Han menar att det vid vissa tillfällen är så att posten helt enkelt inte delas ut och orsaken oftast är tidsbrist.

– Jag har träffat personal som har gråtit på grund av att de, redan på morgonen känner att det här kommer inte att gå om de inte jobbar övertid, säger han.

Igår berättade Marie-Louise Dangardt, kommunalråd i Hofors om att kommunen har problem med post som inte kommer fram. Den bilden är något som Xamuel Gonzalez Westling bekräftar och han menar att lösningen på problemet är ökade resurser.

– Mycket beror på vilka förutsättning som posten får från ägarna, det vill säga staten. På lokal nivå så tror jag personligen att den bästa lösningen helt enkelt är att se till att vi får tillräckligt mycket personal som skulle kunna utföra arbetet under den tid som arbetsdagen faktiskt är, säger han.

Att posten inte alltid kommer fram ska man inte skylla på brevbärarna menar Xamuel Gonzalez Westling. Han har själv jobbat som brevbärare och han försäkrar att brevbärarna gör sitt bästa men att tiden helt enkelt inte riktigt räcker till.

– Jag vill starkt förmedla att det inte på något sätt är brevbärarna som bär någon skuld i det här. Brevbärarna gör sitt absolut bästa för att alla människor ska få sin post varje dag men i bland är det så att man helt enkelt inte hinner och då måste man avbryta för att vi ska hålla i flera år på vårt arbete, säger Xamuel Gonzalez Westling.