Stort missnöje bland sjuksköterskor i öppenvård

3:52 min

Många sjuksköterskor i öppenvården i Skåne känner sig orättvist behandlade efter att arbetsgivaren i årets löneförhandlingar främst valt att satsa på slutenvården. Sjuksköterskorna på onkologens gynekologiska mottagning i Lund protesterar nu i ett öppet brev riktat till arbetsgivaren.

– Man känner sig inte prioriterad. Vi har lång erfarenhet, vi är specialistutbildade och vi har fått förklarat att vi ska bli satsade på, men så är det inte. Det är klart att man blir uppgiven och ledsen. Man lönesätts inte efter kompetens, utan efter var man arbetar. Det är inte helt rättvist, säger Alexandra Rönnängsgård, specialistutbildad sjuksköterska på onkologen i Lund.

Det är den tuffa situationen på Skånes slutenvårdsavdelningar som gör att ledningsgruppen på Skånes universitetssjukhus nu väljer att prioritera dem i årets lönerevision. Förhoppningen är att det ska göra slutenvården till en mer lockande arbetsplats.

Får betala priset

I dag finns det så pass få sjuksköterskor inom slutenvården att bara de absolut sjukaste patienterna kan stanna kvar och läggas in. Men i det öppna brevet skriver sjuksköterskorna på onkologen i Lund att det är öppenvården som får betala priset.

– Vi är två grupper med sjuksköterskor med samma utbildning och vi vårdar samma patienter, men för att den ena gruppen har mer kris så får de högre lön, säger Alexandra Rönnängsgård.

Drar tungt lass

Krisen inom slutenvården har lett till att öppenvården fått dra ett tungt lass och de har tvingats ta över allt fler arbetsuppgifter. På onkologens gynekologiska mottagning har samtliga interna strålbehandlingspatienter flyttats från sluten- till öppenvården. Det har inneburit en stor belastning för personalen.

I brevet skriver sjuksköterskorna att årets lönerevision är diskrimerande, inte minst eftersom de ofta sköter samma arbetsuppgifter som sina kollegor i slutenvården.

– Ja, det är samma patienter som rör sig både i öppen- och slutenvården. Jag kan inte se det på något annat sätt än att man vill ha över folk i slutenvården, vilket jag förstår för det vill alla. Men nu flyttar man bara problemet, säger Alexandra Rönnängsgård.

Enligt Gudrun Berggren, HR-chef på Skånes universitetssjukhus som varit med och beslutat om lönerevisionen, är det nödvändigt att satsa på slutenvården eftersom där råder krisläge.

– För att det ska kunna bli en prioritering som ger ett märkbart positivt utfall måste en grupp stå tillbaka till förmån för någon annan. Eftersom det är problematiskt i slutenvården med brist på vårdplatser är det där som vi väljer att prioritera i årets löneöversyn. Sen har vi nya löneöversyner kommande år, men i år ser det ut så, säger hon.

Höjd lön inte aktuellt

I det öppna brevet från sjuksköterskorna står det bland annat att "det inte råder brist på sjuksköterskor, utan att det handlar om att landstinget inte vill betala". Vidare står det att "slutenvårdens sjuksköterskor bör få höjda ingångslöner men att det inte ska tas i lönerevisionen".
Men att höja ingångslönen är inget alternativ, konstaterar Gudrun Berggren.

– Det skulle betyda att vi måste satsa mer på alla som ligger i spannet tätt över ingångslönen. Det kostar ganska mycket pengar att höja ingångslönen och sen måste vi justera lönerna så att vi bibehåller lönespridningen.

Utbrett missnöje

Det är alltså inte aktuellt att gå sjuksköterskorna på onkologen i Lund till mötes. Därför har man redan nu märkt av effekterna av det utbredda missnöjet.

– Arbetsbördan är så pass tung och då skulle lönen kunna vara en faktor som gör att man vill ge det lilla extra. Jag har redan hört om folk som har sagt upp sig och som valt att byta arbetsgivare. Tyvärr är det så, säger sjuksköterskan Alexandra Rönnängsgård.