Västra Götalandsregionen prisas för klart och begripligt språk

Språket i Västra Götalandsregionens handlingar är föredömligt begripligt.

Så bra att regionen igår fick motta Språkrådets " Klarspråkskristall" ur kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnkes hand.

Det är ett pris som årligen delas ut till en myndighet , kommun eller landsting som arbetat för att texterna ska vara klara och begripliga.

Hela regionen har fem tydliga mål och man har gjort underlagen för politiska beslut kortare och begripligare.

I motiveringen till Klarspråkskristallen står bland annat att "Västra Götalandsregionen visar hur den demokratiska processen och rättssäkerheten kan stärkas med hjälp av klarspråksarbete".