Eskilstuna på andra plats i cykelranking

Eskilstuna kommun hamnar på andra plats i en undersökning som Cykelfrämjandet har gjort om hur kommunerna arbetar med att främja cyklingen.

Eskilstuna hamnar på en andraplats av 37 jämförda kommuner. Cykelfrämjandet har bland annat undersökt kommunernas cykelpolitik, infrastruktur, kommunikation och hur kommunerna arbetar för att få fler invånare att cykla.

Eskilstuna får 51,5 av 60 möjliga poäng i årets granskning och hamnar på andra plats i Cykelfrämjandets Kommunvelometer tätt efter Malmö. Kommunen har förbättrat sina resultat sedan 2010 då Eskilstuna var med första gången.

Undersökningen visar att Eskilstuna har 2,1 meter cykelväg per invånare, vilket är strax under medelvärdet på 2,2 meter. Kommunen satsar 413 kr per invånare och år på infrastruktur och underhåll och det är strax över gränsen för Cykelfrämjandets maxpoäng på 400 kronor.

Eskilstuna får högst poäng när det gäller bland annat kategorierna infrastruktur och underhåll, aktiviteter, cykelpolitik. Men kommunen behöver förbättra cykelnätet, information och marknadsföring.

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren säger att Eskilstuna har ett systematiskt och ambitiöst arbete kring cykling, bland annat prioriteras cykeln när kommunen ska göra infrastrukturinvesteringar.

Katrineholm får 25 av 60 poäng, vilket är en liten ökning från förra årets 24 poäng. Kommunen har förbättrat sitt resultat jämfört med förra året då kommunen var med för första gången, bland annat i kategorierna information och marknadsföring, aktiviteter, men kommunen får sämre betyg när det gäller cykelnät och underhåll.  

Katrineholms kommun finns det cirka 1,5 meter cykelväg per invånare vilket är tydligt lägre än medelvärdet på 2,2 meter. Katrineholm satsar 123 kr per invånare och år på infrastruktur och underhåll vilket är klart under snittet på 286 kr per invånare och år. 

Jämfört med andra kommuner med en befolkningsmängd under 50 000 invånare är Katrineholms 25 poäng en bit under snittet på cirka 28,5, enligt Cykelfrämjandets undersökning.