Västra Götaland prisas för politikerspråket

När politiker och tjänstemän i Västra Götalandsregionen skriver underlag för politiska beslut på ett begripligt sätt. Därför prisas regionen för sitt språk. 

Regionen har lyckats så bra med att förenkla språket att de har fått årets Klarspråkskristall.

Det är ett pris som Institutet för språk och folkminnen delar ut varje åt till en myndighet, en kommun eller ett landsting eller en region som ser till att hålla sitt offentliga språk klart och begripligt.

I motiveringen står att:

Omfattande och krångliga handlingar försvårar det demokratiska arbetet. Som en del av det kontinuerliga klarspråksarbetet har Västra Götalandsregionen därför satsat särskilt på att göra underlagen för politiska beslut kortare och begripligare.”