Dåliga förhållanden för döva personer på äldreomsorgen i Uppsala.

0:51 min

Flera döva personer i Uppsala är kritiska till äldreomsorgen i Uppsala då det saknas personal som kan teckenspråk.

De separerar oss, så man hamnar som ensam på ett ställe bland hörande. Man tynar bort snabbare eftersom man inte får sitt språk, säger Barbro Burman som är engagerad i Uppsalas dövförening.

Med hjälp av teckentolk pratar jag med flera döva person i Uppsala som är kritiska till hur äldreomsorgen fungerar - att det saknas personal som kan teckenspråk i hemtjänst och på äldreboenden.

Margareth Mejersten som är döv pensionär, engagerad i Uppsala läns dövas pensionärsförening, menar att bristande kommunikation får konsekvenser för de döva i äldreomsorgen:

– Man kan se på de personerna att de kan bli sämre. Man kanske inte får rätt mediciner för kommunikationen finns inte, det är väldigt hemskt. Den som är döv kanske vill berätta att den har ont i kroppen men kan inte kommunicera med personalen. Då orkar de inte, säger Margareth Mejersten.

Det finns i Uppsala inget speciellt äldreboende för döva personer, säger Christina Gustafsson som är chef över de äldreboenden som Uppsala kommun driver.

Om en döv person flyttar in på ett äldreboende kollar de om det finns teckenspråkskunnig personal att sätta in, annars kan det lösas med tolk. Och med utbildning i teckenspråk för den personal som finns, säger hon:

– Målet är att vi kan utbilda medarbetare.