Krav på ekocertifiering ännu kvar

0:48 min

Förslaget om skärpta regler för försäljning av ekologiska produkter finns fortfarande kvar, trots hård kritik. Moderate EU-parlamentarikern Christopher Fjellner som sitter i miljöutskottet, tycker att det är beklagligt.

Förslaget har kritiserats, bland annat för punkten om att det skulle krävas en certifiering för att få sälja ekologisk mat, vilket skulle göra det svårt för bland annat närbutiker och bensinmackar att kunna sälja ekolivsmedel.

Den punkten finns kvar efter omröstning, trots att moderaten Christoffer Fjellner helst hade velat förpassa det till papperskorgen. Likaså förslaget att man inte ska få avhorna kossor.

– Istället för att göra det svårare och dyrare att köpa ekologiskt, måste man göra den enklare och billigare, säger Fjellner.

Förslaget hamnade istället i stora kompromissmaskinen och blev både sämre och bättre, enligt Fjellner.

Ännu är frågan inte färdigbehandlad och Fjellner säger att han har goda förhoppningar om att få bort de västra knäppheterna i förslaget.