Samhällsaktörer

Medier och myndigheter utbyter erfarenheter

1:23 min

Poliser, räddningstjänstpersonal och andra från "blåljusmyndigheterna" kom i samlad tropp till Radiohuset på onsdagen. Vad händer?

Vi kan lugna allmänheten med att det inte var någon akututryckning utan ett planerat studiebesök - det första av flera hos Sveriges Radio Jämtland och andra medieredaktioner i länet nu under maj månad.

Det hela är ett led i ett pågående utbyte mellan SR Jämtland, LT, ÖP, TV 4 och samhällsfunktioner som polisen, räddningstjänsten, SOS Alarm och länsstyrelsen.

Under juni månad kommer de som jobbar vid mediaföretagen på motsvarande sätt att göra studiebesök hos samhällsfunktioner, varav flertalet finns samlokaliserade i Trygghetens hus i Östersund.

Tanken är att öka förståelsen för varandras arbete, arbetsvillkor, krav och förutsättningar. Allt syftande till att gagna samhällsmedborgarna.