Länsrätt avslår hemundervisning

SIMRISHAMN. Länsrätten i Skåne avslår överklagandet från ett föräldrapar i Simrishamn som vill undervisa sin dotter i hemmet.
Föräldrarna överklagade barn- och utbildningsnämndens beslut eftersom de ansåg att nämnden behandlat deras ansökan fel. Men de får inget gehör i länsrätten.
Enligt skollagen har föräldrar rätt att ge undervisning i hemmet, men det kräver att de har en plan för undervisningen. I det här fallet anser sig skolan inte ha någon kommunikation alls med föräldrarna. Därför sade nämnden nej till deras önskan att undervisa dottern hemma. Flickan skulle ha börjat i första klass i höstas. Och trots att kommunen säger nej till hemundervisning så har flickan fortfarande inte börjat i den kommunala skolan. Skolverket ska granska hur Simrishamns kommun har handlagt ett ärendet. Enligt Skolverket kunde nog kommunen ha agerat mer kraftfullt för att se till att flickan får undervisning.