تمشک‌ها می‌توانند بی‌گناه باشند

اولین آزمایش‌هایی که از تمشک‌های یخ زده مشکوک به عمل آمده نشان داده‌است که این تمشک‌ها عامل مرگ و بیماری در مراکزنگه‌داری از سالمندان در یونگ‌بی نیستند.

این آزمایش نشان داده که ویروس calici که عامل بیماری معده در سالمندان مرکز یونگ‌بی بوده در تمشک‌ها وجود نداشته‌است. این آزمایش‌ها قراراست در روزهای تعطیل پیش رو نیز ادامه پیداکند. دراثرشیوع بیماری معده در سه مرکزسالمندان یونگ‌بی، سه نفر درگذشتند و ۷۰ نفر نیز دچار دردهای شدید شدند.
درابتدا عامل این بیماری تمشک‌های یخ زده‌ای معرفی شد که به آشپزخانه‌های این مراکز آورده شده بود و به این دلیل تمام محموله‌ی این تمشک‌ها که به آشپزخانه‌های مختلف عمومی و خصوصی زیادی نیز داده شده بود، جمع‌آوری شد.