LRF-protester mot krav på förbättring av vattenkvalitén

4:30 min

Lantbrukarnas organisation LRF i Dalarna protesterar mot Vattenmyndigheternas krav på åtgärder för att förbättra kvalitén på vatten i regionen. LRF menar att odlingsmark försvinner. Den går inte att bruka helt enkelt, säger Folke Frank.

Enligt LRF klarar lantbruket inte av att göra de åtgärder som krävs. Dels blir det mindre åkermark kvar att odla på och dels skulle åtgärderna bli för dyra att göra.

Idag samlades medlemmar i Grängshammar i Säter, en av dem är Pirjo Gustafsson:

– Vi är lite besvärade av förslaget, om hur vi ska få god ekologisk status i Sverige med våra olika vattenförekomster. Det är mycket åtgärder i Dalarna som gör att det försvinner odlingsmark.