Landstinget: En blödning betyder inte att ambulansen kommer

5:20 min

Tidigare idag har vi kunnat höra kritik mot Landstinget Dalarna, efter att en man som blödde från huvudet nekades ambulans. Det handlar om en kommunikationsmiss i det här fallet, säger Åsa Hammarbäck som är överläkare och verksamhetchef vid akutkliniken på Falu Lasarett.

– När man ringer 112 så bedömer man ju graden av livs-hot, och har man då en person som är medvetslös, som inte andas eller om det är en allvarlig olycka så är det självklart att man skickar ut en ambulans omedelbart. Men man ska också vara medveten om att när man slår sig i huvudet så blöder det mycket, men det innebär inte alls att man inte kan få hejd på blödningen och med egen transport ta sig till en vårdinrättning, säger Åsa Hammarbäck.

– Om man blöder mycket om man skär sig i handen eller slår sig i huvudet, är det inte per automatik så att man behöver en ambulansresurs, fortsätter hon.

Har vi orimliga krav på när det ska komma en ambulans?

– Jag tror att vi har orealistiska förväntningar, säger Åsa Hammarbäck.