Undantag från Schengenavtalet

Schengenavtalet sattes tillfälligt ur spel i Göteborg under lördagen.
Polisen beslutade att för en tid återupprätta den tidigare möjligheten att kontrollera personer som kommer till Göteborg med Danmarksfärjorna. Det är länspolischefen i Västra Götaland som tillsammans med rikspolisstyrelsen har fattat beslutet om att återupprätta den gränskontroll som försvann då Schengenavtalet trädde i kraft. Enligt polismästare Håkan Jaldung har beslutet fattats med hjälp av en undatagsbestämmelse som ger den här möjligheten i en akut situation. Men han vill inte berätta hur många som har fått ta färjan tillbaka till Danmark utan att gå i land i Göteborg. Men utan den gränskontrollen hade situationen i Göteborg i dag varit än värre, tror Håkan Jaldung.