Äldre vill inte tvångsbäddas

7:36 min

Cecilia Björklund har studerat hur serier av aktiviteter främjar hälsa och välbefinnande hos äldre människor.