"Safarijournalistik" tar död på landsbygden

0:29 min

Debattören och centerpolitikern Magnus Demervall anser att stormedias negativa skildringar av landsbygden riskterar att nedmontera landsbygdens positiva självbild. 

Du säger att safarijournalistik tar död på landsbygden, vad menar du med safarijournalistik?

− Det jag menar är att det finns en klick elitjournalister som företrädesvis sitter i Stockholm och tittar på landet utanför, i bästa fall åker ut i två-tre dagar,  bekräftar den bild de redan har och beskriver landsbygden som nattsvart och döende. Vi har sett alldeles för många sådana exempel under de senaste månaderna, säger Magnus Demervall som själv bor på landsbygden i Hälsingland.