Färdtjänstutredningen klar - åtgärder krävs genast

1:10 min

Den utredning som Region Dalarna gjort om färdtjänsten i länet är nu klar. De har nu tagit fram fem punkter som måste åtgärdas snarast av Dalatrafik AB som har hand om färdtjänsten. En av punkterna som kritiserats är kundtjänsten.

– Det som inte fungerar enligt kunderna är Samres, alltså beställningscentralens kundtjänst. Man får ingen återkoppling, får inte reda på om saker har löst sig och så vidare. Där fanns en ganska massiv kritik mot kundtjänsten sätt att fungera, säger Göran Carlsson som är regionchef vid Region Dalarna.

Det är en del av kritiken mot färdtjänsten som kommit fram i den som Region Dalarna tagit fram. Framför allt vill Region Dalarna att Dalatrafik, som har huvudansvaret för färdtjänsten, ska se över hämtnings- och lämningstider, ha bättre geografisk koll och att språkkunskaperna hos beställningscentralen – som bland annat sitter i Moldavien - förbättras.

Göran Carlsson menar att Region Dalarna nu ska skicka punkterna till Dalatrafik och sen vänta på återkoppling.

Till de som upplevt problemen som färdtjänsten medfört - vad finns det man kan säga till dem i nuläget?

– Att vi nu tror oss veta var problemen finns exakt och där vi nu kommer veta vad vi kommer kunna kräva rättelse och åtgärder på de områdena.