Beslut om skuldsanering varierar kraftigt

2:27 min

Trots att flera statliga utredningar har föreslagit att det måste bli enklare att få skuldsanering har mycket lite hänt. I dag är bedömningarna komplicerade och kan ge olika resultat beroende på vem som är handläggare hos Kronofogden.

En man som Ekot varit i kontakt med nekades skuldsanering av Kronofogden i Kalmar men godkändes när han i stället skickade sin ansökan till kontoret i Göteborg.

Mannen har omkring 600 000 kronor i skulder med höga dröjsmålsräntor. Han får avslag när han ansöker om skuldsanering hos Kronofogden i Kalmar. Motiveringen till avslaget är att hans fru borde kunna få upp sin inkomst.

Han ger inte upp eftersom han fått höra av andra i samma situation att det är lättare att få skuldsanering på andra kontor och mycket riktigt godkänns hans ansökan när den skickas till Kronofogden i Göteborg ett år senare.

Flera svårt skuldsatta som Ekot pratat med säger att besluten ibland skiljer sig åt mellan Kronofogdens kontor.

– Man ska inte använda sig av Kalmarkontoret för då är det stor risk att du inte får någon skuldsanering, säger Mats.

Mats som är arbetslös och har 1,5 miljoner kronor i skulder efter bankkrisen på 90-talet har fått avslag två gånger för sina ansökningar om skuldsanering hos Kronofogden i Kalmar. Detta trots att det står i beslutet att Mats inte kommer kunna betala tillbaka sina skulder under överskådlig tid.

Per-Olof Lindh som är chef över skuldsaneringsenheten på Kronofogden säger att det inte är så konstigt att besluten ibland skiljer sig åt eftersom det nästan alltid handlar om svåra bedömningar.

– Det kan skilja sig mellan två handläggare men då ska man veta att ungefär 15 procent av ärendena som kommer in ser vi som enkla att utreda, resten är komplicerade, säger Lindh.

Hur skulle ni kunna bli mer enhetliga?

– Det är med tydlighet i lagstiftningen för då minskar våra bedömningar.

Senare i år väntas regeringen komma med förslag på ändringar i reglerna kring skuldsanering.

Per-Olof Lindh vid Kronofogden tror att enklare regler skulle kunna göra att många fler än dagens knappt

6 000 personer per år skulle få skuldsanering. Även skuldsatte Mats hoppas på en lagändring.

– Klarare regler, jag förstår inte varför man ska bli bedömd efter personliga egenskaper och sånt för att få skuldsanering, säger Mats.