Nio björnar har skjutits i fjällen på kort tid

Björnarna orsakar stora problem i kalvningslandet för samebyarna i Västerbotten och ansökningarna om skyddsjakt har haglat in till Länsstyrelsen den senaste månaden.

Hittills har nio björnar skjutits och det är i synnerhet Vilhelminabyarna som har problem.

– Det är riktigt besvärligt för samebyarna i år. Dessutom ser man vad som hänt när snön ligger kvar, säger Linda Backlund som är rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen.

Orsaken till problemen ska vara att det är väldigt mycket snö i fjällen, vilket gör att samebyarna hållit renarna längre österut i kalvningslandet, i skogarna där det finns mer björn.

Sedan mitten av april har Vilhelmina norra ansökt om skyddsjakt på fem björnar, varav tre skjutits. I Vilhelmina Södra är det fyra björnar som orsakat bekymmer och skjutits.

Men också Vapsten sameby ansökte i slutet av mars och början av april om skyddsjakt på två björnar, varav en sköts. Ubmeje tjeälddie och Rans sameby har vardera haft problem med en björn, för Rans del återfanns björnen och sköts.

I Västerbotten finns det enligt den senaste spillningsinventeringen ungefär 360 björnar, en ökning med 17 procent på tio år och enligt Linda Backlund har björnarna i år ställt till med bekymmer utöver det vanliga för samebyarna.

– Det blir mindre problem när de kommer högre upp i fjällen, säger Linda Backlund.