Filmavtalet skrotas – nu kan biobiljetterna bli dyrare

10 min

Det statliga filmavtalet som sedan mer än 50 år styr hur svensk film finansieras, ska skrotas. Det skriver Alice Bah Kuhnke på DN Debatt. Avtalet sägs upp 2017. Nu kan biobiljetterna bli dyrare.

Roger Wilson kommenterar i P1-morgon: "Ett historiskt besked"

Omgörningen innebär bland annat ett mer teknikneutralt system, idag bygger avtalet på att vi går på bio och ser på film, men verkligheten idag är annorlunda och tanken är att ett nytt avtal ska spegla det bättre.

Att staten går in och tar ett ökat ansvar innebär att momsen på biografföreställningar kommer att höjas från 6 procent till 25 procent. Men vad innebär då detta?

Till TT säger Tomas Runfors, informationschef på Svensk Filmindustri, SF, att skrotningen av filmavtalet kommer som en total överraskning:

– Det är för tidigt att säga hur vi kommer att gå vidare. Vi måste få mer information från regeringen.

SF är en av filmavtalets viktigaste aktörer. Biografkedjan har tidigare betalat 6 procents moms. Nu höjs momssatsen på biobiljetter till 25 procent.

Och vad säger de mindre biografaktörerna? Calle Nathanson, VD för Folkets Hus och Parker är kritisk till den planerade momshöjningen.

– Det här kommer slå hårt mot biograferna. Inte minst mot  våra små biografer som finns ute på landet. Om man ska genomföra det här så måste vi få full momskompensation. Annars finns det en risk att flera av våra biografer måste stänga.

Men biografavgiften på 10 procent ska ju avskaffas också. Gör inte det sammantaget att det inte kommer bli så stor skillnad för er del?  

– Man ska komma ihåg att man pratar om röda och gröna biografer, hur många som är med och betalar de här 10 procenten, och det är långt ifrån alla av våra biografer som visar så pass mycket film som krävs för att behöva betala biografavgiften. För de så innebär det en ökning direkt från 6 till 25 procent det är alltså en ökning med 19 procentenheter.

Folkets Hus och Parker har biografer med en spridning över hela landet och räknat till antalet biografstolar är det Sveriges största biografkedja men det är alltså särskilt de mindre biograferna som kommer att drabbas, menar Calle Nathanson.

Katrina Mathsson är verksamhetsledare på Folkets Bio som en mindre biografkedja  som importerar och distribuerar smalare kvalitetsfilm. Hon välkomnar en ny statlig filmpolitik och tycker att det är positivt att det gamla filmavtalet skrotas. Men hon vet inte hur den höjda momsen kommer att påverka deras verksamhet.

- Vi har inte riktigt kunnat räkna ut hur det här kommer att påverka oss på de få timmar sen vi fick reda på det. Men sånt går att diskutera och eftersom det nu blir filmpolitik av alltihopa kanske man måste hitta andra lösningar eller stödsystem.

Kulturnytts Emma Engström har varit i kontakt med sakkunniga på Kulturdepartementet som berättar att enligt deras beräkningar kommer biobiljetten bli 5-6 kronor dyrare.

De har då utgått från att biobiljett idag kostar i snitt 101 kronor.

Redan i februari 2014 rapporterade P3 Nyheter att priset på en biljett ökat med 70 procent på 20 år. Om priset på biobiljetter skulle följa konsumentprisindex skulle den ökningen bara vara 25 procent.

När Kulturnytts David Richter intervjuade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) tidigare i dag ville hon dock inte uttala sig om biljettpriserna, utan hänvisade till biografägarna som sköter prissättningen (lyssna på hela intervjun i ljudklippet nedan).

Den politiska oppositionen har kulturministern inte med sig. Den moderata riksdagsledamoten Cecilia Magnusson i kulturutskottet menar att förslaget egentligen inte ger några svar på hur framtidens filmpolitik kommer att se ut.

– Vi är kritiska för det ger inga svar på framtidens utmaningar, inget svar på hur framtidens filmpolitik ska finansieras, inte heller hur vi ska uppnå bättre jämställdhet i filmskapandet eller hur vi ska komma tillrätta med nedladdningen och finansieringen av svensk film framöver, säger moderaten Cecilia Magnusson som har filmpolitik på sitt bord i kulturutskottet.

Att rådande filmavtal skrotas innebär att det ska blir en helstatligt filmpolitik, men om det innebär att det helt ska täckas av det som kommer in av den höjda momsen eller att det behövs tas från övriga skattepengar är inte klart förrän till höstens budgetförhandlingar.

Det kritiserade automatstödet, som betalas ut till filmer som förväntas få stor publik avskaffas helt och ersätts av ett nytt marknadsstöd.

Filmproducenten Lena Rehnberg tycker att det är bra att automatstödet skrotas men säger till TT att hon har "svårt att se hur det här ska vända ekonomin i branschen".

– Jag tror snarare att det här blir kontraproduktivt. Och att det här skulle garantera att vi får bättre svensk film tror jag inte en sekund på, säger Lena Rehnberg till TT.

Teaterförbundets ordförande Anna Carlson är mer positiv i ett pressmeddelande:

– Kulturminister Alice Bah Kuhnkes besked om att det nuvarande filmavtalet sägs upp är mycket välkommet, då utmaningen för en framtida filmpolitik är både dess organisation och finansiering.

Hon säger också att det krävs en bättre balans mellan de konstnärliga och kommersiella intressena, och att avvecklingen av det nuvarande automatstödet naturlig.

En framtida filmpolitik bör bygga på att alla som visar och distribuerar film också bidrar till att finansiera framtida filmproduktion. Teaterförbundets Anna Carlsson föreslår att den polska filmlagen, som bygger på denna princip, kan tjäna som en förebild.

Från arkivet: ”Filmreformen var kyrktuppen på folkhemsbygget”

Göran Sommardal och Mikael Timm om 1963 års filmreform och dess ingenjör Harry Schein. Ur programmet ”Det var en gång en filmpolitik” från 2007 (lyssna på en bit ur programmet i ljudlänken här nedanför).