Underskott för Huddingeskolor

Skolorna i Huddinge kommun beräknas gå 3,7 miljoner back i år, trots extra pengar från kommunen. Underskottet beräknas bli störst inom gymnasieskolan: 2,2 miljoner kronor.
Ovanligt nog beror det på att finns ett överskott av lärare på Huddingegymnasiet och Sågbäcksgymnasiet. Enligt utbildningschefen Dag Samuelsson beror det på att fler elever sökt till fristående gymnasier än till kommunala skolor. Totalt 15 lärartjänster ska bort, i första hand erbjuds äldre lärare avgångsvederlag eller avgångspension. Kommunen ska också försöka minska lokalkostnaden genom olika sammanslagningar.