Skärpta riktlinjer efter barndöd inte nog för henne

4:08 min

Skånes universitetssjukhus har skärpt sina riktlinjer efter att ett barn för ett år sedan dog i samband med havandeskapsförgiftning. Inspektionen för vård och omsorg är nöjd med åtgärderna, men Patricia Dianda har svårt att lägga händelsen bakom sig. 

– Det enklaste hade varit att avsluta det nu, men jag känner att vi måste fortsätta med detta, säger Patricia Dianda som förlorade sitt barn med sex veckor kvar av graviditeten.

Hon drabbades i april förra året av havandeskapsförgiftning. Hon lades in på kvinnokliniken i Malmö men fick åka hem efter ett par dagar. Till en början gjordes kontroller varannan dag, men sedan var beskedet att det räckte att hon kom tillbaka åtta dagar senare, efter påskhelgen. Men Patricia Dianda blev sämre och åkte in akut, och då levde inte barnet längre.

Flera utredningar

Sjukhuset gjorde en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, eftersom man inte kunde utesluta att de glesa kontrollerna bidragit till barnets död. I och med anmälan gjorde sjukhuset en egen utredning.

– Vi kom fram till att vi hade kunnat minska risken för det som hände genom att ha tätare kontroller eller ha haft patienten inneliggande för observation, säger Andreas Herbst, som var verksamhetschef på kvinnokliniken förra våren.

På vilket sätt har ni dragit lärdom av utredningen?
– Vi har ytterligare skärpt våra riktlinjer vad det gäller övervakningen av patienter med havandeskapsförgiftning, så att det väldigt tydligt anges att patienter skall läggas in vid misstänkt havandeskapsförgiftning, och om diagnosen bekräftas ska patienten vårdas inneliggande fram till förlossningen.

Tydligare riktlinjer

Det handlar alltså om ett förtydligande av riktlinjerna, som även tidigare innebar att gravida med havandeskapsförgiftning skulle läggas in. Varför Patricia Dianda ändå fick åka hem, och varför det gjordes så glesa kontroller ges inget svar på.

IVO är ändå nöjd med sjukhusets utredning, och skriver i sitt beslut att man anser att sannolikheten att samma sak ska hända igen är liten. Patricia Dianda har svårt att nöja sig med det, och det kan Andreas Herbst förstå.

– Jag har absolut förståelse för den känslan. Där är det så att vi liksom IVO i samband med Lex Maria-utredningar har fokus på hur man ska hantera risker och minska risken för att en allvarlig incident av liknande karaktär ska kunna hända igen. Det är vårt fokus snarare än att hitta vem som har gjort fel, men jag kan absolut förstå patientens upplevelse av detta, säger han.

Egen anmälan

Patricia Dianda kommer nu att göra en egen anmälan till IVO, och där kan myndigheten titta på om det skett misstag och i så fall av vem. För Patricia Dianda finns det fortfarande många obesvarade frågor, och året som gått har varit jobbigt.

– Det har varit jättetufft, och det har gått upp och ner, men man måste ju fortsätta kämpa. Det är väldigt komplicerat och har tagit tid och kraft. Det har rivit upp många sår, när jag har varit tvungen att sitta och skriva min berättelse och behöva komma ihåg saker som man försöker att förtränga för att man inte riktigt orkar tänka på det, säger hon.

Tror du att det är lättare att lägga det här bakom sig, om någon elelr några faktiskt pekades ut som ansvariga för misstagen?
– Ja, eftersom jag själv känner att det finns människor som har gjort större fel än andra, så känner jag att det hade varit en lättnad, för då hade jag fått mitt svar och ett erkännande på riktigt.