TRAFIK

Hastigheten kan höjas på 40:an genom Borås

Trafikverket föreslår att höja hastighetsbegränsningarna på riksväg 40 genom Borås. Det skriver Borås Tidning.

Vid västra infarten in i Borås får man som förare idag gå från 110 till 90 och sedan ner till 70 km/h.

Trafikverket föreslår nu att man förlänger 110-sträckan över 90-området, och sedan höjer 70-sträckan genom Borås till 80 km/h. På så sätt blir det lättare för förarna att hålla ordning på vad som gäller.

Borås kommun är kritisk till höjningen eftersom det skulle innebära en ökning av bullret.

Trafikverket vill att de nya hastighetsbegränsningarna är på plats i september i år. Det skriver Borås Tidning.