Lund

Misstänkt MRSA-smitta stänger bad

Hudmottagningens bad vid Skånes universitetssjukhus i Lund har stängts tillfälligt på grund av misstänkt MRSA-smitta. MRSA är en bakterie som är motståndskraftig mot olika sorters antibiotika.

Smittspårning visar att patienter som smittats av bakterierna har alla behandlats vid hudsektionen i Lund och besökt badet. Enligt TT finns åtta konstaterade fall av MRSA, men om de smittade patienterna bär på samma bakteriestam är ännu oklart.

Arbetet med att kontakta patienter som kan ha utsatts för smitta kommer att pågå under de närmaste veckorna. Badet är nu stängt för rengöring.

– Vi går ut tidigt med det här. Vi är mitt i utredningen och om det finns ett samband vet vi inte ännu, säger chefläkare Marie Ekberg till TT.

Varken reumatikerbadet på sjukhuset eller bassängen på barn- och ungdomskliniken är berörda.