Oljeutsläpp på Fårö nu sanerat

Räddningstjänsten har sanerat en 10 km lång sträcka på Färö efter att ett oljeutsläpp upptäckts. Det var förra veckan som boende på Fårö hittade oljeklumpar på stränderna vid Ekeviken, Norstauarar och Sudersand. Räddningstjänsten misstänker att oljeklumparna hörde ihop med utsläppet som upptäcktes vid Gotska Sandön förra månaden. Inga skador på växt och djurliv har upptäckts till följd av utsläppet.